تمیز کننده زنجیر chain lube موتورکس

ویژگی های این محصول

*سازگار و غیر قابل پاک شدن با اب 

*تمیزکننده زنجیر موتور 

*سازگار با تمتمی موتورها

    موجود نمی باشد.

    ناموجود