روغن فیلتر توین ایر 140017

ویژگی های این محصول

Beta RR 125 4T (2010-2016)
– Yamaha YZ 250F (2003-2022)
– Yamaha YFM 250 Raptor (2008-2013)
– Yamaha YZ 250FX (2015-2022)
– Yamaha WR 250F (2009-2021)
– Yamaha WR 250X (2008-2021)
– Yamaha WR 450F (2009-2021)
– Yamaha YZ 450F (2009-2021)
– Yamaha YZ 450FX (2017-2021)
– Yamaha YFZ 450R (2004-2021)
– Yamaha YFZ 450R / SE (2009-2021)
– Yamaha WR 250R (2008-2016)
– Yamaha YFZ 450X (2010-2014)
– Yamaha YZF 450 X (2010-2014)
– Yamaha YFZ 450 (2004-2013)
– TM Racing 450 MX-Fi (2011-2021)
– TM Racing 250 MX-Fi (2001-2021)
– TM Racing 250F EN (2001-2021)
– TM Racing 450 EN-Fi (2004-2021)
– TM Racing 530 EN-F (2001-2021)
– TM Racing 530F Enduro (2007-2021)
– TM Racing 530 MX-F (2007-2016)

    موجود نمی باشد.

    ناموجود