روغن موتور موتول 300v / 15w50 چهار لیتری | MOTUL

ویژگی های این محصول

 

 

 

*روغن موتول 300v در گرید 15w50 مخصوص موتورهای کراس و اندرو 

*فول سنتتیک 

*بهترین روغن کمپانی موتول 

*در بسته بندی های 1 و 4 لیتری 

*مخصوص موتور های دور بالا 

    موجود نمی باشد.

    ناموجود