روغن موتول 300V گرید 10W40 چهارلیتری | MOTUL

ویژگی های این محصول

APPLICATION300V

– رقابت، مسابقه –

خط کارخانه نوع موتور 4 زمانه نوع محصول V300

کیفیت 100% مصنوعی

محصول ویسکوزیته 10W-40 JASO STANDARDSJASO

– تایید OEM بالاتر از استانداردهای موجود

د بسته بندی قوطی 1 لیتری،

قوطی 4 لیتری،

جریکن 20 لیتری،

درام 60 لیتری،

درام 208 لیتری

    تماس بگیرید!