روغن موتول 300v گرانروی 10w40 یک لیتری | MOTUL

ویژگی های این محصول

APPLICATION300V
– رقابت، مسابقه – خط کارخانه نوع موتور 4 زمانه نوع محصول 300 ولت کیفیت 100% مصنوعی
محصول ویسکوزیته 10W-40 JASO STANDARDSJASO
– تایید OEM بالاتر از استانداردهای موجود تایید
OEM بالاتر از استانداردهای موجود
بسته بندی قوطی 1 لیتری،
قوطی 4 لیتری،
جریکن 20 لیتری،
درام 60 لیتری،
درام 208 لیتری

    ۸۷۰,۰۰۰ تومان

    موجود