روغن 710 دوزمانه موتول | MOTUL

ویژگی های این محصول

*مناسب برای موتور های 2زمانه

*موتور هایی با دور بالا

*مناسب برای سیستم های انزکتور روغن یا پیش مخلوط

*مناسب برای سوخت های بدون سرب _بدون اتانول

    ۶۵۰,۰۰۰ تومان

    موجود