فیلتر روغن اورجینال یاماها کد:5G13440-80

ویژگی های این محصول

فیلتر روغن اورجینال یاماها مناسب برای :

 • Yamaha FZ6-NRJ14 Year 2004
 • Yamaha FZ6-N RJ14Year 2005
 • Yamaha FZ6-N RJ14 Year 2006
 • Yamaha FZ6-NS FZ 6 Naked RJ07 Year 2005
 • Yamaha FZ6-NS FZ 6 Naked RJ07 Year 2006
 • Yamaha FZ6-S RJ14Year 2004
 • Yamaha FZ6-SRJ14 Year 2005
 • Yamaha FZ6-S RJ14Year 2006
 • Yamaha FZ6-SARJ14 Year 2006
 • Yamaha FZ6-SS Fazer FZ 6 RJ07 Year 2006
 • Yamaha FZS 1000 FazerRN06 Year 2001
 • Yamaha FZS 1000 Fazer RN06 Year 2002
 • Yamaha FZS 1000 Fazer RN14Year 2005
 • Yamaha FZS 1000 S Fazer RN06Year 2003
 • Yamaha FZS 1000 S Fazer RN14Year 2004
 • Yamaha VMX 12 N V-Max 1200 Year 2001
 • Yamaha VMX 12 V V-Max 1200 Year 2006
 • Yamaha VMX 12 W1 V-Max 1200 Year 2007
 • Yamaha VMX 17 V-Max 1700 RP21Year 2009
 • Yamaha VMX 17 V-Max 1700 RP21 Year 2009
 • Yamaha VMX 17 V-Max 1700 RP21Year 2010
 • Yamaha VMX 17 V-Max 1700 RP21 Year 2011
 • Yamaha VMX 17 V-Max 1700 RP21 Year 2012
 • Yamaha VMX 17 V-Max 1700 RP21 Year 2015
 • Yamaha XVZ 13 TF Royal Star Venture VP09 Year 2001
 • Yamaha XVZ 1300 CT Royal Star Tour Deluxe VP18 Year 2006
 • Yamaha YFM 350 Bruin 2WD Year 2004
 • Yamaha YFM 350 Bruin 2WD Year 2005
 • Yamaha YFM 350 Bruin 2WD Year 2006
 • Yamaha YFM 350 Bruin 4WD Year 2004
 • Yamaha YFM 350 Bruin 4WD Year 2005
 • Yamaha YFM 350 Bruin 4WD Year 2006
 • Yamaha YFM 400 Kodiak Year 2004
 • Yamaha YFM 400 Kodiak 4WD Year 2004
 • Yamaha YFM 450 Kodiak 4WD Year 2004
 • Yamaha YFM 450 Kodiak 4WD Year 2005
 • Yamaha YFM 450 Kodiak 4WD Year 2006
 • Yamaha YFM 660 Grizzly Year 2004
 • Yamaha YFM 660 Grizzly Year 2005
 • Yamaha YFM 660 Grizzly Year 2006
 • Yamaha YXR 660 Rhino Year 2004
 • Yamaha YXR 660 Rhino Year 2006
 • Yamaha YZF 600 R Thundercat4TV Year 2001
 • Yamaha YZF 600 R Thundercat 4WD Year 2002
 • Yamaha YZF-R1 RN04 Year 2000
 • Yamaha YZF-R1 RN04 Year 2001
 • Yamaha YZF-R1 RN09 Year 2002
 • Yamaha YZF-R1 RN09 Year 2003
 • Yamaha YZF-R1 RN12 Year 2004
 • Yamaha YZF-R1 RN12 Year 2005
 • Yamaha YZF-R1 RN12 Year 2006
 • Yamaha YZF-R1 SP RN12 Year 2006
 • Yamaha YZF-R6 RJ03 Year 2001
 • Yamaha YZF-R6 RJ03 Year 2002
 • Yamaha YZF-R6 RJ05 Year 2003
 • Yamaha YZF-R6 RJ05 Year 2004
 • Yamaha YZF-R6 RJ05 Year 2005
  موجود نمی باشد.

  ناموجود