فیلتر روغن شرکت HIFLO مدل HF116

ویژگی های این محصول

Applications
HM MOTO Motorcycle
250 CRE-F R 4T 04
250 CRE-F R 4T 05-09
250 CRM-F X IE 4T 07-08
250 Montesa Cora 4T 05-09
290 CRE-F X IE 4T 07-08
290 CRM-F X IE 4T 07-08
300 CRE-F X IE 4T 08-10
450 CRE-F R 02
450 CRE-F R 03-04
450 CRE-F R 05-08
450 CRE-F R 09-13
450 CRE-F X 05-09
450 CRE-F X IE 07-09
450 CRM-F R 02
450 CRM-F R 03-04
450 CRM-F R 05-08
450 CRM-F R 09-13
450 CRM-F X 05-09
450 CRM-F X IE 07-09
490 CRE-F X IE 07-08
490 CRM-F X IE 07-08
500 CRE-X 08-13
500 CRM-X 09-13
Honda ATV
TRX450 R 04-05
TRX450 R (Kick Start) 06-13
TRX450 ER (Elec Start) 06-14
Honda Motorcycle
CRF150 R-7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M 07-21
CRF150 R 22
CRF150 RB-7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M 07-19
CRF150 RB 22
CRF250 R-4,5,6,7,8,9 04-09
CRF250 R-A,B,C,D 10-13
CRF250 R-E,F,G,H 14-17
CRF250 R-J,K 18-19
CRF250 R-L 20
CRF250 R-M 21
CRF250 R-N 22
CRF250 R- 23
CRF250 RX-K 19
CRF250 RX-L 20
CRF250 RX-M 21
CRF250 RX-N 22
CRF250 RX- 23
CRF250 X-4,5,6,7,8.9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K 04-19
CRF250 XRL 15-17
CRF450 L-K,L 19-20
CRF450 R-2 02
CRF450 R-3,4,5,6,7,8 03-08
CRF450 R-9,A,B,C 09-12
CRF450 R-D,E,F,G 13-16
CRF450 R-H,J,K,L 17-20
CRF450 R-M 21
CRF450 R-N 22
CRF450 R- 23
CRF450 RL-M 21
CRF450 RL-N 22
CRF450 RL- 23
CRF450 RX-H,J,K,L 17-20
CRF450 RX-M 21
CRF450 RX-N 22
CRF450 RX- 23
CRF450 RWE-K,L Works Edition 19-20
CRF450 RWE-M Works Edition 21
CRF450 RWE-N Works Edition 22
CRF450 RWE- Works Edition 23
CRF450 X-5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H 05-17
CRF450 X-K,L 19-20
CRF450 X-M 21
CRF450 X-N 22
CRF450 X- 23
CRF450 XRL 15-16
Husqvarna Motorcycle
TC250 09-13
TC250 R 13
TE250 10-14
TE250 R 13
TE250 Meo Replica 11
TXC250 10-14
TXC250 R 13
TE310 11-14
TE310 R 13
TXC310 R 11-14
Polaris ATV
325 Ace 15-16
325 Ranger ETX 15
325 Sportsman ACE / ETX 14-15
Polaris Side X Side
325 Ranger ETX

    ۴۲۰,۰۰۰ تومان

    موجود