فیلتر روغن هیفلو کد HIFLO | HF 160 RC

ویژگی های این محصول

 • فیلتر مناسب موتورسیکلت های شرکت BMW
 • BMW MOTORCYCLE
  F650 GS  08-11
  F650 GS  12
  F650 GS SE  12
  F700 GS  13-18
  F800 GSK72 07-11
  F800 GS  12-18
  F800 GS Adventure  12-18
  F800 GS Triple Black  12
  F800 GS Trophy  12
  F800 GT  13-17
  F800 R  10-17
  F800 R Chris Pfeiffer Replica  10
  F750 GSK80 17-18
  F750 GS  19
  F750 GS  20
  F750 GS  21
  F750 GS  22
  F850 GSK81 17-18
  F850 GS  19
  F850 GS  20
  F850 GS  21
  F850 GS  22
  F850 GS Adventure  20
  F850 GS Adventure  21
  F850 GS Adventure  22
  F900 R  20
  F900 R  21
  F900 R  22
  F900 XR  20
  F900 XR  21
  F900 XR  22
  1000 HP4K42 11-14
  1000 HP4 RaceK60 17-18
  M 1000 RR  21
  M 1000 RR  22
  S1000 RK47 13-19
  S1000 R  20
  S1000 R  21
  S1000 R  22
  S1000 RRK46 10-18
  S1000 RRK67 19
  S1000 RR  20
  S1000 RR  21
  S1000 RR  22
  S1000 RR SportK46 10S1000 XR  15-19
  S1000 XR  20
  S1000 XR  21
  S1000 XR  22
  K1200 GT  05-08
  K1200 R  05-08
  K1200 RS  05
  K1200 RS SE  05
  K1200 S  05-08
  R1200 GS LCK50 13-18
  R1200 GS TE  14
  R1200 GS Adventure XEK51 14
  R1200 GS Adventure TEK51 14
  R1200 GS AdventureK51 15-18
  R1200 GS Enduro  13
  R1200 R LCK53 14-18
  R1200 RS LCK54 14-18
  R1200 RT LCK52 13-18
  R1250 GS  19
  R1250 GS  20
  R1250 GS  21
  R1250 GS  22
  R1250 GS Adventure  19
  R1250 GS Adventure  20
  R1250 GS Adventure  21
  R1250 GS Adventure  22
  R1250 R  19
  R1250 R  20
  R1250 R  21
  R1250 R  22
  R1250 RS  19
  R1250 RS  20
  R1250 RS  21
  R1250 RS  22
  R1250 RT  19
  R1250 RT  20
  R1250 RT  21
  R1250 RT  22
  K1300 GT  09-10
  K1300 GT SE  10
  K1300 R  09-16
  K1300 R Carbon  12
  K1300 R Dynamic  12-16
  K1300 S (2pcs x HFA7917 required)  09-16
  K1300 S HP (2pcs x HFA7917 required)  12

  ۹۵۰,۰۰۰ تومان

  موجود


  ارسال سریع به تمام نقاط کشور توسط شرکت ملی پست، چاپار و تیپاکس

  توضیحات

  فیلتر روغن هیفلو کد HIFLO | HF 160 RC برای موتورهای زیر قابل استفاده می باشد :

  BMW MOTORCYCLE:

  F650 GS  08-11
  F650 GS  12
  F650 GS SE  12
  F700 GS  13-18
  F800 GSK72 07-11
  F800 GS  12-18
  F800 GS Adventure  12-18
  F800 GS Triple Black  12
  F800 GS Trophy  12
  F800 GT  13-17
  F800 R  10-17
  F800 R Chris Pfeiffer Replica  10
  F750 GSK80 17-18
  F750 GS  19
  F750 GS  20
  F750 GS  21
  F750 GS  22
  F850 GSK81 17-18
  F850 GS  19
  F850 GS  20
  F850 GS  21
  F850 GS  22
  F850 GS Adventure  20
  F850 GS Adventure  21
  F850 GS Adventure  22
  F900 R  20
  F900 R  21
  F900 R  22
  F900 XR  20
  F900 XR  21
  F900 XR  22
  1000 HP4K42 11-14
  1000 HP4 RaceK60 17-18
  M 1000 RR  21
  M 1000 RR  22
  S1000 RK47 13-19
  S1000 R  20
  S1000 R  21
  S1000 R  22
  S1000 RRK46 10-18
  S1000 RRK67 19
  S1000 RR  20
  S1000 RR  21
  S1000 RR  22
  S1000 RR SportK46 10

  S1000 XR  15-19
  S1000 XR  20
  S1000 XR  21
  S1000 XR  22
  K1200 GT  05-08
  K1200 R  05-08
  K1200 RS  05
  K1200 RS SE  05
  K1200 S  05-08
  R1200 GS LCK50 13-18
  R1200 GS TE  14
  R1200 GS Adventure XEK51 14
  R1200 GS Adventure TEK51 14
  R1200 GS AdventureK51 15-18
  R1200 GS Enduro  13
  R1200 R LCK53 14-18
  R1200 RS LCK54 14-18
  R1200 RT LCK52 13-18
  R1250 GS  19
  R1250 GS  20
  R1250 GS  21
  R1250 GS  22
  R1250 GS Adventure  19
  R1250 GS Adventure  20
  R1250 GS Adventure  21
  R1250 GS Adventure  22
  R1250 R  19
  R1250 R  20
  R1250 R  21
  R1250 R  22
  R1250 RS  19
  R1250 RS  20
  R1250 RS  21
  R1250 RS  22
  R1250 RT  19
  R1250 RT  20
  R1250 RT  21
  R1250 RT  22
  K1300 GT  09-10
  K1300 GT SE  10
  K1300 R  09-16
  K1300 R Carbon  12
  K1300 R Dynamic  12-16
  K1300 S (2pcs x HFA7917 required)  09-16
  K1300 S HP (2pcs x HFA7917 required)  12

  هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.