محلول تمیزکننده سیستم سوخت موتول | MOTUL

ویژگی های این محصول

  • تراکم رسوب نازل انژکتور در سیستم سوخت
  • جرم گیری در انژکتور یا کاربراتور
  • جلوگیری کثیف شدن محفظه های احتراق و دریچه های گاز
  • کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده ها (توصیه می شود قبل از معاینه فنی استفاده شود)
  • شروع آسان و لذت رانندگی بهتر •
  • افزایش طول عمر سیستم های تزریق و کاتالیزور مبدل ها

    ۴۴۵,۰۰۰ تومان

    موجود